Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Çimen AtakSevgili Gençler,

Üniversiteler, bilimin öncülüğünde özgür ve özgün düşünülebilen ve bunun sürekli gerçekleştirilebildiği ortamlar oluşturabilmenin yarışı içinde. Biz de öyle olduğumuza inanıyoruz...

Yaşama biçimi yani kültür, yaşam kalitesini gösterir. Yaşam kalitesi, onun ayırdına ne denli varılırsa o ölçüde artar. Yaşamın ayrıntılarını ve aracılarını binlerce yıldır inceleyen, araştıran insanoğlu, onların ayırdına vararak daha bilinçli bir dünya oluşturmaya çalıştı. Bugün insanlığın geldiği düzey, bilimin sayesinde ve onu geliştiren özgür ve özgün düşüncelerin sayesinde oluşmuştur.  

İKÜ Fen - Edebiyat Fakültesi olarak düşünsel, bilimsel ve akademik edimselliği egemen kılmaya çalıştığımız, insanlığın ve buna bağlı olarak Türk insanının binlerce yıldan beri oluşturduğu kültürel değerlerimiz ve ögelerimizin ayırdına varabileceğiniz bir ortamı size sunmanın gururunu taşıyoruz ve birlikte bu hedefe doğru yürümenin de heyecanını yaşamak istiyoruz. “Kültürlü” olmanız, -emin olun- yaşama sevincinizin ve yaşam kalitenizin artmasını sağlayacaktır...

Kendi alanlarında iyi yetişmiş, seçkin öğretici kadrolarımızla temel bilimlerin önemli bölümleri olan İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik-Bilgisayar, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile Fizik Bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde en iyileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Diplomalarımız, yalnızca bir alanla sınırlı diplomalar değil; gerek çift anadal ve yandal programlarımızla gerekse yurt dışı değişim programlarımızla işlevsellikleri zenginleştirilebilir, uluslararası geçerliliği olan diplomalar...

Zirvelere tırmanmak, kendine güvenmeyi, gerekli donanımı donanmayı, o zirvelere götürecek yolu bulmayı, o yolda kararlılık ve sabırla yürümeyi gerektirir. Biz tırmanmak istediğiniz düşünsel, bilimsel, akademik ve nihayet yaşamsal zirveler için gerekli donanımı sağlamanıza katkıda bulunacağımıza, o zirvelerin yolunun bizden geçtiğine inanıyoruz. Kendinize güveniyorsanız fakültemize buyrun; geldiyseniz hoş geldiniz...

Prof. Dr. Çimen ATAK

Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı