Hakkımızda

Temel bilim alanları doğanın temel işleyiş biçimlerini, toplumların ve bireylerin sosyo-kültürel oluşumunu  ve  tüm bu alanların insan algısında şekillenip yönlendirilmesinde dilin oynadığı rolü anlamayı hedefler. Bu nedenle,  gerek geleceği belirleyecek bireylerin dünya görüşlerini geliştirmek, gerekse diğer disiplinlere altyapı oluşturmak açısından büyük önem taşırlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi kurulduğu 1997 yılından bu güne temel bilim alanlarının ana hedeflerini yansıtacak eğitim yapılanması ve her biri kendi alanında ülkemizin en iyileri arasında yer alan yetkin akademik kadrosuyla eğitim vermektedir.

Başarılı öğrencilerimiz için, öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılından itibaren katılabilecekleri çift anadal programlarımız mevcuttur.  Ayrıca, dileyen öğrencilerimiz için yandal öğrenimi olanağı da bulunmaktadır.

Fakültemiz, Erasmus / Socrates değişim programları çerçevesinde, öğrencilerine uluslararası eğitim-öğretim olanakları da sağlamaktadır. Bunun için her bölümün lisans programlarında yer alan derslerin Avrupa Birliği Not Transfer Sistemine (ECTS) eşdeğerliliği gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri sırasında, yüksek lisans programlarından ders alarak alan bilgilerini derinleştirme ve lisansüstü çalışmalara hazırlanma olanağına da sahiptirler. Lisans programlarımıza devam eden öğrencilerimiz, bu bağlamda öğrenimlerinin son yılında, bir yüksek lisans programından üç ders alabilirler. Son sınıfta alınan bu dersler yüksek lisans ders yüküne saydırılabilir ve bu durum, üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğretimine devam edecek olan mezunlarımıza önemli bir yarar sağlar.

Lisansüstü eğitim-öğretimi çerçevesinde, Matematik-Bilgisayar, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Psikoloji alanlarında Yüksek Lisans programları ve Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında Doktora programı yürütülmektedir.


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 05/14/2018 - 15:33