Fen-Edebiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim İlkeleri

“Fen-Edebiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim İlkeleri”, 15 Ekim 2020 tarih ve 2020 - 2021/ 1 Sayılı Senato Toplantısında görüşülüp uygun bulunarak Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girmiştir.

İlkelere Mevzuat sistemimizden erişebilirsiniz.